هورمون شناسي

 

 

بخش هورمون با دارا بودن سه دستگاه کمیلومینسانس و یک دستگاه الکتروکمیلومینسانس Roche elecsys ، دستگاه گاماکانتر و Diasorin – liason و.... آزمایش هورمون‌های تیروئیدی ، جنسی ،تومورمارکر و ..... را در کوتاهترین زمان انجام می‌دهد.


شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب